Česky
Karlovy Vary International Film Festival
Czech Philharmonic
November 11 – 12, 2022
Karlovy Vary

In 2022, the Karlovy Vary International Film festival and the Czech Philharmonic have again joined forces to bring the second edition of Variations to Karlovy Vary. Over the course of two days in November, Variations offers audiences the chance to enjoy several unique events in the cinema and at the Karlovy Vary Municipal Theatre.

Program

Fri. 11 Nov.

5 pm

Former savings bank (Divadelní náměstí)

Fri 11 Nov. / 5 pm / Former savings bank (Divadelní nám.)

Karlovarské městské divadlo

Concert for the public

Martin Petrák conducts an ensemble consisting of members of the Czech Philharmonic and the Karlovy Vary Symphony Orchestra assembled especially for this occasion. The chamber brass ensemble will perform works by two Czech composers, František Kramář and Jiří Družecký. Admission is free for the public.

Sat. 12 Nov.

11 am

Kino Čas

Sat. 12 Nov. / 11 am / Kino Čas

Kino Čas

Melancholia

On the occasion of the Lars von Trier retrospective at cinemas and on KVIFF.TV, Variations presents his legendary film featuring the music of Richard Wagner. Denmark, Sweden, France, Germany 2011 / 135 min.

Sat. 12 Nov.

2 pm

Thermal Spring Colonnade

Sat. 12 Nov. / 14:00 / Thermal Spring Colonnade

Vřídelní kolonáda

Two Times Mozart at the Thermal Spring Colonnade

A chamber orchestra made up of members of the Czech Philharmonic and the Karlovy Vary Symphony Orchestra performs two iconic works by Wolfgang Amadeus Mozart, featuring soloist Jan Fišer, concert master of the Czech Philharmonic.

Sat. 12 Nov.

3 pm

Kino Čas

Sat. 12 Nov. / 3 pm / Kino Čas

Kino Čas

Armageddon Time

An exclusive Czech pre-premiere of the latest film by director James Gray, presented in main competition at this year’s Cannes Film Festival.
USA, Brazil 2022 / 115 min.

Sat. 12 Nov.

7 pm

Kino Čas

Sat. 12 Nov. / 7 pm / Kino Čas

Kino Čas

Tár

An exclusive pre-premiere of a fresh new film from Venice starring Cate Blanchett as a renowned conductor.
USA 2022 / 158 min.

Sat. 12 Nov.

8 pm

Karlovy Vary Municipal Theatre

Sat. 12 Nov. / 8 pm / Karlovy Vary Municipal Theatre

Karlovarské městské divadlo

Beethoven and Dvořák performed by the Czech Philharmonic

Especially for Variations, the Czech Philharmonic presents Antonín Dvořák’s famous Violin Concerto in A Minor and Beethoven’s Symphony no. 7 in A Major, under the direction of conductor Domingo Hindoyan and featuring a violin solo by concert master of the Czech Philharmonic Jan Mráček.

Tickets

Tickets for Kino Čas and the Karlovy Vary Municipal Theatre may be purchased at each venue’s ticket offices or on their websites. Pre-sales begin 20 October 2022.

Admission to Friday’s and Saturday’s afternoon concerts is free.

Newsletter

Zajímají vás Variace? Zůstaňte s námi v kontaktu a nenechte si ujít žádné novinky.

In these difficult times that our country and the whole world have been experiencing for the past more than two years, it is vitally important to find a place for sharing unique and irreplaceable artistic experiences together. Music and cinema are capable of blessing listeners and viewers with extraordinary emotions.

When we were looking for a way of bringing these artistic fields together, we came up with Variations, organized as a partnership between two traditional Czech cultural brands – the Karlovy Vary International Film Festival and the Czech Philharmonic.

I am convinced that this year’s Variations, whose program has been expanded to include additional outstanding concerts and exclusive film screenings, will again be a cultural event for residents of as well as visitors to Karlovy Vary and its surroundings.

Jiří Bartoška

President, Karlovy Vary International Film Festival

Last year, when we joined with the Karlovy Vary International Film Festival to put together the Variations project, we made it our objective to combine the unique atmosphere of Karlovy Vary with music and film on the highest level of quality and to attract people with an interest in music and film. Variations’ first year exceeded our expectations and was appreciated by audiences, which is why we are glad to again be able to bring these two worlds together – two worlds that may differ in form but that share a desire to create profound and unforgettable experiences.

For the festival’s second edition, we have put together three concerts featuring not only members of the Czech Philharmonic but also their colleagues from the Karlovy Vary Symphony Orchestra. Like last year, visitors to Variations can look forward to a concert at the Karlovy Vary Municipal Theater, where conductor Domingo Hindoyan will present Beethoven’s Seventh Symphony, which the great composer worked on while taking the waters in Teplice, Karlovy Vary, and Františkovy Lázně. The festive evening of music also features Dvořák’s violin concerto with soloist Jan Mráček, one of today’s best Czech violinists and concert master of the Czech Philharmonic. Variations also includes two afternoon concerts: the first, held in the historical building of the Municipal Savings Bank, presents compositions for a brass chamber ensemble. During the second concert, the Thermal Spring Colonnade comes alive with the music of Wolfgang Amadeus Mozart.

David Mareček

General director, Czech Philharmonic

Partners

Main partners
Philip Morris

Partners

Traditional partner of Czech Philharmonic

Partner of the gala evening

Supported by

Media partners

K ukládání nastavení, správnému fungování a základní analytice webu využíváme soubory cookies.

View more
Cookies settings
Přijmout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady ochrany osobních údajů na webu variace.kviff.com


I.   Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KVIFF GROUP a.s., se sídlem Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09750223, DIČ: CZ09750223, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25907 (dále jen „správce“).

II.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal prostřednictvím svých webových stránek
 2. Správce zpracovává
  • kontaktní údaje (např. e-mail)
 3. Správce také zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií. Více informací o používání cookies naleznete v Nastavení cookies.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění právních povinností správce
  • uzavření a plnění smlouvy
  • oprávněný zájem správce
  • odvolatelný, informovaný, jednoznačný a svobodný souhlas
 2. Účelem zpracování osobních údajů je/jsou
  • zlepšování kvality poskytovaných služeb, tj. aby správce mohl provádět analýzy údajů o chování návštěvníků webové stránky, zjišťovat preference návštěvníků, testovat nové funkcionality
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, tj. aby Vám správce mohl zasílat informace například o novinkách v KVIFF GROUP nebo o nabídkách služeb
  • ochrana právních nároků správce, tj. aby správce mohl hájit své nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení
  • plnění zákonných povinností správce, zejména v oblasti daňové a účetní, tj. aby správce splnil své závazky vyplývající z příslušných právních předpisů

IV.    Emailová obchodní sdělení

 1. Můžete být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem správce na Vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu svého oprávněného zájmu.
 2. Emailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty (filmy) zasílá správce uživatelům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům.
 3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť.

V. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává
  • údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a údaje zpracovávané pro analýzu údajů o chování návštěvníků webové stránky po dobu účinnosti smlouvy
  • údaje zpracovávané na základě souhlasu po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu
  • údaje zpracovávané pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy
  • údaje zpracovávané pro plnění příslušných zákonných povinností po dobu trvání příslušné povinnosti
 2. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.    Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby
  • Osoby podílející se na dodání produktu a realizaci plateb
  • Osoby zajišťující marketingové služby
  • Poskytovatelé technické infrastruktury
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. V případě, že by Správce převáděl obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu (včetně postoupení smluv), pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Pro tyto účely mohou být informace (včetně osobních údajů) týkající se činnosti správce sdíleny s ostatními stranami tak, aby bylo možné zhodnotit a uzavřít daný obchod.

VII.   Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním dle čl. 7 GDPR
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:
  • Email: digital@kviff.com
  • Doručovací adresa: KVIFF GROUP, Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

VIII.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.    Závěrečná ustanovení

 1. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.
 2. Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 10. 2022.

Save settings
Cookies settings