Česky
Karlovy Vary International Film Festival
Czech Philharmonic
November 24 – 25, 2023
Karlovy Vary

Every fall, Variations brings film and music, those two kindred fields of art, to Karlovy Vary. For two days, two leading cultural institutions, the Czech Philharmonic and the Karlovy Vary International Film Festival, join forces to present a unique cultural program and bring life to the town of Karlovy Vary. At the event’s third edition, audiences will enjoy exclusive screenings of distinctive films from the current season, plus outstanding performances of music by well-known composers.

Program

Fri 24 November

5pm

Former savings bank building (Divadelní nám.)

Fri 24 November / 5pm / Former savings bank building (Divadelní nám.)

Mozart, Reinecke at the Municipal Savings Bank

Ondřej Vrabec conducts an octet consisting of members of the Czech Philharmonic and the Karlovy Vary Symphony Orchestra. The chamber ensemble will perform works by W. A. Mozart and Carl Reinecke. Admission is free for the public.

Fri 24 November

7pm

Imperial Baths

Fri 24 November  / 7pm / Imperial Baths

Haydn, Mozart, Beethoven at the Imperial Baths

This selection of pieces by Haydn, Mozart, and Beethoven can without exaggeration be called a celebration of classicism. Tomáš Netopil directs the Czech Philharmonic, with special appearances by soprano Kateřina Kněžíková and tenor Petr Nekoranec.

Sat 25 November

11am

Kino Čas

Sat 25 November / 11am / Kino Čas

Coup de Chance

To what extent do we determine our own luck, and to what extent are we just passive recipients of grace from the goddess Fortuna? In his fiftieth feature-length film, living legend Woody Allen asks just this question. Forget about Manhattan, this time around Allen filmed in Paris with a French cast.
France / USA, 2023, 93 min

Sat 25 November

2pm

Thermal Spring Colonnade

Sat 25 November / 2pm / Thermal Spring Colonnade

Beethoven at the Thermal Spring Colonnade

Beethoven’s Violin Concerto in D Major, op. 61, performed by a chamber orchestra composed of members of the Czech Philharmonic and the Karlovy Vary Symphony Orchestra conducted by Josef Špaček. Špaček also appears as a soloist. Admission is free for the public.

Sat 25 November

3pm

Kino Čas

Sat 25 November / 3pm / Kino Čas

The Zone of Interest

The Zone of Interest, which more than a few people have called the absolute cinematic pinnacle of the year and a film that will undoubtedly be nominated for at least one Oscar, offers an intense look into the family life of Rudolf Höss, commandant of the Auschwitz concentration camp.
United Kingdom / Poland / USA, 2023, 105 min

Sat 25 November

5pm

Zander Hall, Imperial Baths

Sat 25 November / 5pm / Zander Hall, Imperial Baths

Concert by the ČaroTaJ ensemble

ČaroTaJ presents folk songs from the Moravian-Slovakian border in arrangements that honor the natural charm of folk music. The concert features singers Taťána Roskovcová and Jitka Novotná, bass clarinetist Petr Valášek, and cellist Jan Keller. Ondřej Roskovec plays bassoon and piano. Admission is free for the public.

Sat 25 November

7pm

Kino Čas

Sat 25 November / 7pm / Kino Čas

Coup de Chance

To what extent do we determine our own luck, and to what extent are we just passive recipients of grace from the goddess Fortuna? In his fiftieth feature-length film, living legend Woody Allen asks just this question. Forget about Manhattan, this time around Allen filmed in Paris with a French cast.
France / USA, 2023, 93 min

Tickets

Tickets for Kino Čas and the Imperial Baths may be purchased at each venue’s ticket offices or on their websites. Tickets go on sale on 24 October 2023.

Admission to the Friday concert at 5pm and the Saturday concerts at 2 and 5pm is free.

Newsletter

Zajímají vás Variace? Zůstaňte s námi v kontaktu a nenechte si ujít žádné novinky.

Dear friends,

Three years ago, we decided to create a new cultural event in Karlovy Vary that would naturally combine two fields of art – music and film.

And so, two long-standing fixtures on the Czech cultural scene – the Karlovy Vary International Film Festival and the Czech Philharmonic – joined forces to give rise to Variations, which offers special film screenings and concerts by Czech and international composers.

As in the past, this year’s edition offers a unique combination of film screenings and concerts performed by the country’s leading orchestra. We are glad to report that during this year’s Variations we will be able to welcome visitors to the newly renovated Imperial Baths, one of the city’s iconic venues.

I am sure that Variations 2023 will once again be a true cultural event – for residents of Karlovy Vary and the surrounding region as well as for visitors.

Jiří Bartoška

President, Karlovy Vary International Film Festival

Dear audiences,

I am overjoyed that we can meet again, for the third time, amidst the unique setting of Karlovy Vary on the occasion of the Variations festival. This collaborative effort by the Czech Philharmonic and the Karlovy Vary International Film Festival has two extraordinarily successful years behind it, and I am convinced that this year, too, we will succeed in combining music and film to delight fans of both genres.

For this year’s edition, the Czech Philharmonic has put together a series of concerts that will not only present the orchestra as a whole but also offer audiences the chance to get to know its musicians as members of various smaller ensembles. What is more, for Friday’s concert at the Municipal Savings Bank and Saturday’s performance at the Thermal Springs Colonnade, the members of the philharmonic will perform alongside musicians from the Karlovy Vary Symphony Orchestra. Top violinist and artistic partner of the Czech Philharmonic Josef Špaček will perform Beethoven’s Violin Concerto and will also appear with a wind octet led by Ondřej Vrabec, who is also the solo horn player of the Czech Philharmonic and the chief conductor of the Karlovy Vary Symphony Orchestra. At the Imperial Baths, you can also hear folk music by the ČaroTaJ ensemble. But the main attraction will be the two concerts at the Municipal Theatre, where conductor Tomáš Netopil presents Beethoven’s Fate Symphony and a selection of arias from the operas of Wolfgang Amadeus Mozart featuring soprano Kateřina Kněžíková and tenor Petr Nekoranec, who are not just talented singers but literally live and breathe Mozart.

David Mareček

General director, Czech Philharmonic

Videos

Variations 2023 – spot

2023 / 1 min / Czech

Variace 2022 – spot

2022 / 1 min. / česky

Variace 2021

2021 / 2 min. / česky

Tomáš Netopil o filmové hudbě

2023 / 1 min. / Czech

Tomáš Netopil zve na Variace 2023

2023 / 1 min. / Czech

Petr Nekoranec o filmové hudbě

2023 / 1 min. / Czech

Petr Nekoranec zve na Variace 2023

2023 / 1 min. / Czech

More videos can be found at KVIFF.TV.

Partners

Supported by

Main partners

Philip Morris

Partners

Traditional partner of Czech Philharmonic

Supported by

Media partners

K ukládání nastavení, správnému fungování a základní analytice webu využíváme soubory cookies.

View more
Cookies settings
Přijmout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady ochrany osobních údajů na webu variace.kviff.com


I.   Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KVIFF GROUP a.s., se sídlem Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09750223, DIČ: CZ09750223, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25907 (dále jen „správce“).

II.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal prostřednictvím svých webových stránek
 2. Správce zpracovává
  • kontaktní údaje (např. e-mail)
 3. Správce také zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií. Více informací o používání cookies naleznete v Nastavení cookies.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění právních povinností správce
  • uzavření a plnění smlouvy
  • oprávněný zájem správce
  • odvolatelný, informovaný, jednoznačný a svobodný souhlas
 2. Účelem zpracování osobních údajů je/jsou
  • zlepšování kvality poskytovaných služeb, tj. aby správce mohl provádět analýzy údajů o chování návštěvníků webové stránky, zjišťovat preference návštěvníků, testovat nové funkcionality
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, tj. aby Vám správce mohl zasílat informace například o novinkách v KVIFF GROUP nebo o nabídkách služeb
  • ochrana právních nároků správce, tj. aby správce mohl hájit své nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení
  • plnění zákonných povinností správce, zejména v oblasti daňové a účetní, tj. aby správce splnil své závazky vyplývající z příslušných právních předpisů

IV.    Emailová obchodní sdělení

 1. Můžete být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem správce na Vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu svého oprávněného zájmu.
 2. Emailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty (filmy) zasílá správce uživatelům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům.
 3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť.

V. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává
  • údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a údaje zpracovávané pro analýzu údajů o chování návštěvníků webové stránky po dobu účinnosti smlouvy
  • údaje zpracovávané na základě souhlasu po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu
  • údaje zpracovávané pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy
  • údaje zpracovávané pro plnění příslušných zákonných povinností po dobu trvání příslušné povinnosti
 2. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.    Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby
  • Osoby podílející se na dodání produktu a realizaci plateb
  • Osoby zajišťující marketingové služby
  • Poskytovatelé technické infrastruktury
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. V případě, že by Správce převáděl obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu (včetně postoupení smluv), pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Pro tyto účely mohou být informace (včetně osobních údajů) týkající se činnosti správce sdíleny s ostatními stranami tak, aby bylo možné zhodnotit a uzavřít daný obchod.

VII.   Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním dle čl. 7 GDPR
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:
  • Email: digital@kviff.com
  • Doručovací adresa: KVIFF GROUP, Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

VIII.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.    Závěrečná ustanovení

 1. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.
 2. Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 10. 2022.

Save settings
Cookies settings