Koncert pro veřejnost

Pátek 11. listopadu / 17:00 / Budova bývalé spořitelny (Divadelní náměstí) / Vstup zdarma

Pod vedením dirigenta Martina Petráka vystoupí těleso sestavené jen pro tuto příležitost z členů České filharmonie a Karlovarského symfonického orchestru. Komorní dechový soubor zahraje skladby dvou českých tvůrců, Františka Kramáře a Jiřího Družeckého.
Program:
František Kramář – Partita Es Dur, op. 79,
Jiří Družecký – Partita Es Dur, č.6,
František Kramář – Partita F Dur, op.57
Účinkují:
Dechový soubor složený ze členů České filharmonie a Karlovarského symfonického orchestru
Umělecký vedoucí a dirigent:
Martin Petrák
O programu
František Vincenc Kramář (1759–1831) se narodil v Kamenici u Jihlavy, jeho profesní úspěchy jsou však spojeny zejména s Vídní, kde byl roku 1818 jmenován ředitelem komorní hudby a dvorním skladatelem coby nástupce svého krajana Leopolda Koželuha. Kramářovo dílo zahrnuje přes tři sta titulů, mezi nimiž dominují skladby pro různá komorní uskupení včetně dechových souborů. Jiří Družecký (1745–1819) se vedle kompozice věnoval také hře na hoboj a tympány a jeho první hudební angažmá bylo spojeno s působením v rakouské císařské armádě. Tu opustil roku 1777 a další cesta jej zavedla z Lince přes Vídeň a Bratislavu až do Budapešti, kde působil jako kapelník dechové harmonie u arcivévody Josefa Antonína Habsbursko-Lotrinského. Skladby pro dechové nástroje jsou páteří Družeckého tvorby a ve své době se těšily mimořádné oblibě po celé Evropě.
Martin Petrák
Umělecký vedoucí a dirigent
Fagotista, umělecký vedoucí a dirigent Martin Petrák má široké spektrum zkušeností v interpretaci historické i moderní hudby. Sólové a komorní hře se začal věnovat již v devíti letech a své dovednosti dále rozvíjel na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění. Po skončení studií se v roce 2005 stal členem České filharmonie. Martin Petrák je aktivní v několika komorních souborech, s nimiž opakovaně vystoupil na českých i zahraničních festivalech (Lípa Musica, Svatováclavský hudební festival, Ars Antiqua Europae in Via Gothica). Je podepsán pod řadou projektů věnujících se interpretaci hudby baroka a klasicismu a na svém kontě má také nahrávky děl Georga Philippa Telemanna či Františka Xavera Thuriho.