Česky
Karlovy Vary International Film Festival
Czech Philharmonic
24 – 25 November 2023
Karlovy Vary

Every fall, Variations brings film and music, those two kindred fields of art, to Karlovy Vary. For two days, two leading cultural institutions, the Czech Philharmonic and the Karlovy Vary International Film Festival, join forces to present a unique cultural program and bring life to the town of Karlovy Vary. At the event’s third edition, audiences will enjoy exclusive screenings of distinctive films from the current season, plus outstanding performances of music by well-known composers.

The full program will be announced in October 2023.

A Look Back at
Variations 2022

Program

Pá 19. 11.

19:30

Karlovarské městské divadlo

Pá 19. 11. / 19:30 / Karlovarské městské divadlo

Karlovarské městské divadlo

Boží ruka

Exkluzivní předpremiéra nového filmu Paola Sorrentina. USA, Itálie 2021 / 129 min. / italsky, české titulky

Pá 19. 11.

20:00

Kino Čas

Pá 19. 11. / 20:00 / Kino Čas

Kino Čas

Boží ruka

Exkluzivní předpremiéra nového filmu Paola Sorrentina. USA, Itálie 2021 / 129 min. / italsky, české titulky

So 20. 11.

14:00

Vřídelní kolonáda

So 20. 11. / 14:00 / Vřídelní kolonáda

Vřídelní kolonáda

Vivaldiho Čtvero ročních dob

Slavnou skladbu zahraje zdarma pro veřejnost Komorní orchestr členů České filharmonie a Karlovarského symfonického orchestru se sólistou Jiřím Vodičkou, koncertním mistrem České filharmonie. Vstup zdarma.

So 20. 11.

17:00

Kino Čas

So 20. 11. / 17:00 / Kino Čas

Kino Čas

Jak si nevzít princeznu

Předpremiéra štědrovečerní pohádky České televize. ČR 2021 / 91 min. / česky

So 20. 11.

19:30

Karlovarské městské divadlo

So 20. 11. / 19:30 / Karlovarské městské divadlo

Karlovarské městské divadlo

Česká filharmonie hraje Dvořáka

Dvě ikonická díla Antonína Dvořáka – Osmou symfonií a Koncert pro violoncello a orchestr h moll – zahraje Česká filharmonie pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši. Jako sólista vystoupí hvězdný violoncellista Kian Soltani.

So 20. 11.

20:00

Kino Čas

So 20. 11. / 20:00 / Kino Čas

Kino Čas

Boží ruka

Exkluzivní předpremiéra nového filmu Paola Sorrentina. USA, Itálie 2021 / 129 min. / italsky, české titulky

Vstupenky

Vstup na sobotní odpolední koncert na Vřídelní kolonádě je zdarma. Vstupenky na ostatní program je možné zakoupit na pokladnách a webech kina Čas a Karlovarského městského divadla. Předprodej do Karlovarského městského divadla bude spuštěn 8. listopadu.

Karlovarský festival tvoří již desítky let nedílnou součást kulturního života v České republice.

Nedílnou součástí každého filmu je také hudba, a proto jsme hledali možnost, jak propojit tyto dvě na sobě nezávislé umělecké oblasti – film a hudbu. Pro náš záměr jsme nemohli získat lepšího partnera, než je Česká filharmonie, která zosobňuje jedinečnou tradici na poli české hudby.

Věřím, že se nám společně podaří prvním ročníkem Variací, jejichž program tvoří exkluzivní filmové projekce a koncerty, vytvořit tradici novou a díky ní přinést do Karlových Varů a karlovarského regionu další kulturní událost, která obohatí nabídku uměleckých akcí pro jejich obyvatele i návštěvníky.

Jiří Bartoška

Prezident MFF Karlovy Vary

Česká filharmonie společně s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary přináší mimořádný projekt Variace. Přáli jsme si spojit jedinečnou atmosféru Karlových Varů s hudbou a filmem na té nejvyšší úrovni. Přáli jsme si přivést do města festivalovou atmosféru v hlavní koncertní sezoně. Chtěli jsme přitom oslovit všechny, které hudba a film zajímá. Kromě večerního slavnostního koncertu jsme proto přichystali s kolegy z Karlovarského symfonického orchestru společné provedení Vivaldiho Čtvera ročních dob s houslistou Jiřím Vodičkou, kam budou mít posluchači vstup zdarma. 

Záleží nám na tom, aby přívlastek „jedinečný“ nebyl ve spojení s Variacemi pouhým slovem. Program, který zazní 20. listopadu v Karlovarském městském divadle s Českou filharmonií, Jakubem Hrůšou a Kianem Soltanim, je připraven výhradně pro tuto příležitost a nikde jinde ho neuvidíte. Mám velkou radost, že se podařilo spojit dva světy, které se sice liší formou, ale spojuje je touha připravit vám jedinečný, okouzlující, hluboký a nezapomenutelný zážitek.

David Mareček

Generální ředitel České filharmonie

Partneři

Partneři

Za podpory

Mediální partneři

K ukládání nastavení, správnému fungování a základní analytice webu využíváme soubory cookies.

View more
Cookies settings
Přijmout
Zásady ochrany osobních údajů
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady ochrany osobních údajů na webu variace.kviff.com


I.   Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KVIFF GROUP a.s., se sídlem Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09750223, DIČ: CZ09750223, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25907 (dále jen „správce“).

II.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal prostřednictvím svých webových stránek
 2. Správce zpracovává
  • kontaktní údaje (např. e-mail)
 3. Správce také zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií. Více informací o používání cookies naleznete v Nastavení cookies.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění právních povinností správce
  • uzavření a plnění smlouvy
  • oprávněný zájem správce
  • odvolatelný, informovaný, jednoznačný a svobodný souhlas
 2. Účelem zpracování osobních údajů je/jsou
  • zlepšování kvality poskytovaných služeb, tj. aby správce mohl provádět analýzy údajů o chování návštěvníků webové stránky, zjišťovat preference návštěvníků, testovat nové funkcionality
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, tj. aby Vám správce mohl zasílat informace například o novinkách v KVIFF GROUP nebo o nabídkách služeb
  • ochrana právních nároků správce, tj. aby správce mohl hájit své nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení
  • plnění zákonných povinností správce, zejména v oblasti daňové a účetní, tj. aby správce splnil své závazky vyplývající z příslušných právních předpisů

IV.    Emailová obchodní sdělení

 1. Můžete být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem správce na Vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu svého oprávněného zájmu.
 2. Emailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty (filmy) zasílá správce uživatelům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům.
 3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť.

V. Doba uchování údajů

 1. Správce uchovává
  • údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a údaje zpracovávané pro analýzu údajů o chování návštěvníků webové stránky po dobu účinnosti smlouvy
  • údaje zpracovávané na základě souhlasu po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu
  • údaje zpracovávané pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy
  • údaje zpracovávané pro plnění příslušných zákonných povinností po dobu trvání příslušné povinnosti
 2. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.
 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.    Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby
  • Osoby podílející se na dodání produktu a realizaci plateb
  • Osoby zajišťující marketingové služby
  • Poskytovatelé technické infrastruktury
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. V případě, že by Správce převáděl obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu (včetně postoupení smluv), pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Pro tyto účely mohou být informace (včetně osobních údajů) týkající se činnosti správce sdíleny s ostatními stranami tak, aby bylo možné zhodnotit a uzavřít daný obchod.

VII.   Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním dle čl. 7 GDPR
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:
  • Email: digital@kviff.com
  • Doručovací adresa: KVIFF GROUP, Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

VIII.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.    Závěrečná ustanovení

 1. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.
 2. Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 10. 2022.

Save settings
Cookies settings